Waarom fotovoltaïsche systemen in eigen verbruik instellen?

Waarom fotovoltaïsche systemen in eigen verbruik instellen?

Introductie

Toegang tot energie is van hoog belang voor de economische ontwikkeling van elk land. De huidige levensstijl leidt tot het gebruik van energiebronnen die meestal niet-hernieuwbaar zijn, en die schadelijk zijn voor het milieu, door de manier waarop ze opgenomen, geconsumeerd en vervolgens verwijderd worden.

De noodzaak om de transitie te maken van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare en met lage koolstofuitstoot energie, is vandaag niet alleen een bewuste keuze, maar ook de enige logische keuze voor de toekomst.

Fotovoltaïsche zonne-energie

Fotovoltaïsche zonne-energie technieken bereiken het doel van de CO2-uitstoot te verminderen. Geholpen door het verschijnen van de nieuwe paradigma’s voor opbrengst en verbruik van duurzame energie, is ontwikkeling van fotovoltaïsche zonne-energie gaan groeien.

Historisch gezien zijn de hoge kosten van elektriciteitsopbrengst uit fotovoltaïsche panelen een obstakel geweest. Maar deze kosten zijn in tien jaar tijd meer dan vijf keer lager geworden, tegelijkertijd is de elektriciteitsprijs voor consumenten sterk gestegen, en kent deze onvoorspelbare schommelingen. Veel consumenten kiezen er nu voor om te investeren in fotovoltaïsche systemen voor eigen verbruik, die op de daken van gebouwen en op aangrenzende carports geïnstalleerd worden.

Fotovoltaïsche zonne-energie

Wat is fotovoltaïsch eigen verbruik?

Een zonne-energie-installatie voor eigen verbruik gebruikt fotovoltaïsche elektriciteit die ter plaatse wordt opgewekt, om aan de energiebehoeften van de consument te voldoen, terwijl elektriciteit uit het distributienet wordt beperkt of zelfs uitgesloten.

Omdat de energie ter plaatse wordt opgewekt, zijn de transportverliezen verminderd tot een minimum. Energiebesparingen m.a.w. exploitatiekosten, kunnen dus van hoog belang zijn, en een aanvulling vormen op energiebeheeracties. Deze besparingen kunnen het ook mogelijk maken om te voldoen aan de huidige EPB-regelgeving (2022), voor nieuwe gebouwen met een bruikbare oppervlakte groter dan 1000 m².

Monitoring zonne-energie

Ontwerpen van een zonne-installatie in eigen verbruik met archelios™ Suite

archelios™ Suite, bestaande uit archelios™ PRO en archelios™ CALC, is een totaalproject  software, voor ontwerp, haalbaarheidsstudie, berekening, veiligheid en controle van fotovoltaïsche installaties.

archelios™ PRO biedt de mogelijkheid om heel eenvoudig een fotovoltaïsche installatie in 3D te ontwerpen, wat de analyse van de schaduwen makkelijk maakt, en het opbrengstprofiel zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid berekent. De software maakt het toevoegen van verbruiks- en prijsprofielen mogelijk, waardoor het eigen verbruik en de financiële analyse toegankelijk worden, dankzij een berekening van uur tot uur over het gehele jaar.

De volgende versie van archelios™ PRO, gepland voor het najaar van 2023, zal de functionaliteiten met betrekking tot eigen verbruik aanzienlijk verbeteren, vooral de import van verbruiksprofielen, om gebruikers steeds meer tijd te besparen.

archelios™ CALC bevat een “verdeelbord voor eigen verbruik” in het verbindingstype en locatiemenu. De gebruiker kan in de interface, de optie voor eigen verbruik selecteren en de elektrische parameters beheren van het bord waarop de installatie is aangesloten. Er wordt een gedetailleerd één-draadschema van de installatie voor eigen verbruik opgesteld, tot aan het aansluitingspunt op het netwerk.

Video – Ontdek de PV archelios™ Suite software