elec calc™ en Electric P8 van Eplan: een krachtig duo voor elektrisch ontwerp

elec calc™ en Electric P8 van Eplan: een krachtig duo voor elektrisch ontwerp

Introductie

Het elektrisch ontwerp is een grote uitdaging in veel engineering’s projecten. Gespecialiseerde software is een onmisbare tool voor ingenieurs geworden, die ingewikkelde taken automatiseert, en de efficiëntie van het gehele ontwerpproces verbetert. In deze context is de synergie tussen elec calc™ en Eplan’s Electric P8 een logische ontwikkeling, die een complete oplossing aanbiedt voor elektrisch ontwerp. Gebruikers van EPLAN’s Electric P8 software gaan nu ook automatisch hun schema’s kunnen  genereren vanuit projecten die gemaakt zijn in elec calc™.

Electric P8 van Eplan: elektrische CAD

EPLAN Electric P8 wordt voornamelijk gebruikt in de industriële engineering’s sector als CAD-software, het werd ontworpen voor automatisering van elektrisch ontwerp in industriële engineering,  bouwtechnologieën, energie, maritieme industrie en procesindustrie. Het maakt handmatig ontwerp mogelijk, gestandaardiseerde taken, en het maken van elektrische schema’s en diagrammen.

De elec calc™ gateway: elektrische berekeningen

De elec calc™ software is nu uitgerust met een gateway waarmee het overzicht van een elektrische installatie geëxporteerd kan worden naar EPLAN Electric P8. De ingenieurs halen de verdeelborden architectuur, en de keuze van de uitrustingen, uit het elec calc™ project, en sturen deze naar Electric P8 om het ontwerp van de schema’s te automatiseren.

Gateway - Electric P8 en elec calc™

Continuïteit garanderen tussen berekeningen en schema’s

De communicatie tussen elec calc™ en Electric P8 is een uitstekende voordeel voor elektrotechnische professionals. Deze synergie maakt een soepele en efficiënte workflow mogelijk, vanaf het oorspronkelijk ontwerp, tot aan de nauwkeurige berekening van elektrische componenten. Er zijn verschillende voordelen aan deze gateway:

  • Een vloeiende overdracht van elec calc™ gegevens naar Eplan electric P8

    De gateway tussen elec calc™ en Electric P8 maakt het mogelijk om gegevens over te dragen tussen de twee softwarepakketten. Ingenieurs kunnen een overzicht exporteren van elec calc™ naar Electric P8, om het volledige schema te genereren, met een efficiënte integratie in het ontwerpproces.

  • Bespaar tijd en voorkom fouten

    Geautomatiseerde gegevensoverdracht bespaart aanzienlijk de tijd die nodig is, om van het initiële ontwerp, naar de berekeningsfase te gaan. Door het vermijden van herhalende handmatige gegevensinvoer, beperkt de gateway eventuele fouten, waardoor een betrouwbaar en nauwkeurig elektrisch ontwerp wordt gegarandeerd.

  • Consistentie en integriteit van de gegevens

    Data consistentie tussen elec calc en Electric P8 is essentieel om de integriteit van het project te waarborgen. De gateway zorgt ervoor dat alle wijzigingen die in de ene software worden aangebracht, vervolgens in de andere worden opgenomen, zonder de afwijkingen die de kwaliteit van het project in gevaar zouden kunnen brengen.

De samenwerking tussen elec calc™ en Eplan’s Electric P8 biedt ingenieurs een complete oplossing, van de oorspronkelijke planning tot de indienststelling, waarbij de nauwkeurigheid en de  overeenkomst met de normen worden gegarandeerd. Meer efficiëntie, tijdsbesparing en minder fouten, maken van deze combinatie een onvermijdelijke optie voor elektrotechnische ontwerpers, die hun processen willen optimaliseren, en resultaten van hoge kwaliteit willen garanderen.